Проектиране

Проектиране от ИГЕО ООД

Проектиране на пътища.

Извършваме геодезическо заснемане и изработване на проекти на пътища.

Проектиране на улици.

Нивелетният проект за улица съдържа надлъжни профили на улицата и типови напречни профили. Той се изготвя въз основа на геодезическо заснемане на улицата и трасиране на осовите точки.

За правилно оттичане на повърхностните води всички бъдещи проекти на сгради и други инженерни съоръжения трябва да бъдат изготвяни, съгласно одобрените нивелетни проекти на прилежащите им улици.

Изработване на проекти за вертикално планиране

Специалистите на фирмата са членове на Камарата на инженерите в инвестиоционното проектиране и имат богат опит в изработването на проекти за вертикално планиране и трасировъчни планове. Проектите се изготвят съгласно нормативните изисквания за вертикално планиране – “Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране” на МРРБ, ГУ”Кадастър и геодезия”- София 1998г.

Проект – картограма на земните маси

Процесът по изготвянето на проект-картограма на земните маси е автоматизиран. Затова срокът за изпълнението на тази услуга значително е съкратен.

Изработване на проект за промяна на подробен устройствен план (ПУП)

Фирмата има изработени редица проекти за подробни устройствени планове. Редът за възлагане, изработване и одобряване на подробните устройствени планове е описан в законите и наредбите, които може да откриете на страницата ни. Обърнете се към нас, ако се нуждаете от допълнителни разяснения, ние сме готови да Ви помогнем.

0

Завършени проекта

0

Доволни клиенти

0

Сертификати

0

Екип

Запитване

Изпратете запитване и наш представител ще се свърже с Вас!