Геодезия

Геодезия от ИГЕО ООД

Подземен кадастър – локализиране(трасиране) с кабелотърсач на подземни проводи и съоръжения:
кабелни трасета, водопроводи и др.

“ИГЕО” ООД разполага с апаратура за откриване на подземни трасета на нисковолтови и високоволтови кабели, метални водопроводи, метални продуктопроводи, метални газопроводи и всякакви подземни трасета  на съоръжения, маркирани със сигнална лента.

Трасиране (издаване на протокол за строителна линия и ниво)

– трасиране на имотни граници;

– трасиране на сгради;

– Трасиране на надземни и подземни съоръжения;

– Трасиране на линейни съоръжения (кабелни, оптични, водопроводни, канализационни и др.);

– Трасиране при монтаж на съоръжения;

„ИГЕО” ООД разполага с лицензирани специалисти за дейности по кадастър, които биха могли да трасират качествено, с нужната точност.

Геодезически снимки

Геодезическото заснемане има за цел да определи точните пространствени координати на точки.  Ние изготвяме цифрови модели на терен и ситуация, които се използват за проектиране на сгради и инженерни съоръжения.

Заснемане на фасади на сгради

При заснемането на фасади се изисква подробна и точна геодезическа снимка. Точността се осигурява чрез класически геодезически измервания. Но за осигуряване на подробното им заснемане, този метод е трудоемък и скъп. Затова за постигане на по-добра детайлност и бързина на измерване и обработка, както и на по-ниски цени на предлаганата услуга, ние използваме комбинация от няколко метода – класически геодезически измервания с тотална станция и фотограметрично заснемане.

3D модела на сградата, който изготвяме е подробен и точен и може да бъде използван за прецизно проектиране на окачени фасади и дограми.

Геодезическо заснемане при археологически разкопки и реставрация на сгради и паметници на културата

За изработването на цифров модел на такива обекти се използва описаната в горната точка технология, която е разработена от фирмата и е прилагана неведнъж. Тя дава бързи и надеждни резултати.

Геодезическо заснемане за определяне на обеми на изкопи и насипи

За определяне на обеми земни маси е необходимо да се направи геодезическа снимка на терена преди началото на земните работи. След приключването им се извършва отново геодезическо заснемане за определяне количествата на вече готовите изкопи и насипи. Автоматизацията и високите технологии, които се изполват от служителите на “ИГЕО”ООД значително съкращават времето за обработка на измерванията и изчисляване на обемите. Вие може да получите резултати в същия ден в който са извършени измерванията.

Геодезическо осигуряване по време на строителство, екзекутивни и контролни геодезически заснемания

Специалистите, работещи при нас разполагат с необходимата техника  и опит, за да могат да извлекат трасировъчни проектни данни на място и да реагират бързо и адекватно на всички задачи, които възникват по време на работа при строителството на обекти.

Проектиране на геодезически мрежи

Геодезическите мрежи основно се изграждат чрез използването на ГНСС технологията.За извършването на тази услуга фирмата разполага с двучестотни GPS приемници.

Определяне на деформации

За определяне на деформации е необходимо да се извършат геодезически измервания с много висока точност, които могат да бъдат организирани, обработени и анализирани само от много добре подготвени специалисти.

Ние предлагаме изпълнение на тази отговорна и специфична дейност,  защото имаме необходимия капацитет и опит.

Нивелация

Разполагаме с високоточен дигитален нивелир и тотална станция за извършването на тази услуга.

0

Завършени проекта

0

Доволни клиенти

0

Сертификати

0

Екип

Запитване

Изпратете запитване и наш представител ще се свърже с Вас!