интелигентните геодезически решения

ИГЕО ООД

Фирма ИГЕО ООД е създадена в началото на 2008г. от опитни специалисти в областта на геодезията, фотограметрията и ГИС.

Защо да изберете нас

Фирмата е лицензирано правоспособно лице по ЗКИР, нейните служители са членове на КИИП, секция геодезия, с пълна проектантска правоспособност.

Модерното техническо оборудване

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant doloremque laudantium totam rem aperiam

Надеждните софтуерни програми

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant doloremque laudantium totam rem aperiam

Висококвалифицирани специалисти

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant doloremque laudantium totam rem aperiam

Интересни факти

Фирма ИГЕО ООД е създадена в началото на  2008г. от опитни специалисти в областта на геодезията и ГИС.

0

Завършени проекта

0

Доволни клиенти

0

Екип

0

Сертификати

Услуги

Геодезия и ГИС ИГЕО ООД

Модерното техническо оборудване, надеждните софтуерни програми и висококвалифицираните специалисти с които разполага фирмата позволяват бързо, точно и с минимален ресурс да се извършват геодезически заснемания и обработката им. Всичко това рефлектира върху качеството и конкурентните цени, които предлагаме.

Геодезия

Подземен кадастър – локализиране(трасиране) с кабелотърсач на подземни проводи и съоръжения: кабелни трасета, водопроводи и др.

Кадастър

Изработване на проект за промяна на кадастралната карта – коригиране на грешки в кадастралната карта, нанасяне в кадастъра на новоизградени сгради, нанасяне в кадастъра на схеми на самостоятелни обекти, делба, обединяване, нанасяне на одобрен подробен устройствен план и др.

Проектиране

Проектиране на пътища, проектиране на улици. Изработване на проекти за вертикално планиране. Проект – картограма на земните маси. Изработване на проект за промяна на подробен устройствен план (ПУП)

Фотограметрия

Нашите инженери са участвали в мащабни фотограметрични проекти и владеят най-новите фотограметрични способи.

За въпроси и информация

гр. София, жк “Дружба2”, бл. 202

Телефони за връзка:

+359 887 565 253 инж. Калин Стефанов

+359 886 276 917 инж. Йоана Калинова

igeo.ood@gmail.com

Ч.З.В.

Често задавани въпроси

Обикновено трасирането става в рамките на 1-2 дни от подадената от Вас заявка и предоставено копие от актуална скица на имота.

Цената е по договаряне и се определя за всеки конкретен обект в зависимост от спецификата му.

Геодезическата част в инвестиоционното проектиране включва:

 • Геодезическа снимка на терена и ситуацията
 • Изработване на проект за вертикално планиране
 • Изработване на трасировъчен план
 • Изработване на картограма на земните маси

Цената за изработване на проекта е по договаряне в зависимост от площта.

За нанасяне на сграда в кадастралния план е необходимо лицензирана фирма по Закона за кадастъра и имотния регистър да подготви проект за изменение на кадастралния план.

Документите, които са ни нужни за изработване на проект за нанасяне на сграда в кадастралния план са:

 • Копие от виза за проектиране
 • Копие от документ за собственост
 • Разрешение за строеж(или акт за узаконяване)
 • Копие от одобрени проекти на сграда – разпределение на кота нула, ситуация от проектите.

Неоходимото време за изпълнение на тази услуга е 3-4дни. В рамките на този срок наш екип ще дойде на място и ще направи геодезическо заснемане на сградата. След обработка на резултатите и подготвяне на скица проект за изменение на кадастралния план Вие ще имате всичко което Ви е необходимо за получаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Цената е по договаряне и се определя за всеки конкретен обект.

За нанасяне на сграда в кадастралната карта и кадастралните регистри е необходимо лицензирана фирма по  Закона за кадастъра и имотния регистър да подготви проект за изменение на кадастралната карта.

Документите, които са ни нужни за изработване на проект за нанасяне на сграда и схеми на самостоятелни обекти в кадастралната карта са:

  • Копие от виза за проектиране
  • Копия от документи за собственост
  • Удостоверение за степен на завършеност на сградата или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • Разрешение за строеж(или акт за узаконяване)
  • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

Времето за изработване на проект за промяна на кадастралната карта зависи от конкретния обект, но ориентировъчно е от 3-5 дни в зависимост от това дали ще се нанасят схеми на самостоятелни обекти. След изготвянето му проектът се внася в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за тестване. Времето за тестване на проекта е 10дни.

Проектът за изменение на кадастралната карта и протоколът от тестване се внасят от собственика или упълномощено от него лице в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Таксите, които трябва да заплатите към Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да определите на този сайт http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0

Запитване

Изпратете запитване и наш представител ще се свърже с Вас!