Консултации за геодезия и ГИС

Свържете се с нас, ние ще Ви предложим нашето експертно мнение за всичко звързано с:

 • Подземен кадастър – локализиране(трасиране) с кабелотърсач на подземни проводи и съоръжения:
  кабелни трасета, водопроводи и др.
 • Трасиране (издаване на протокол за строителна линия и ниво)
 • Трасиране на имотни граници;
 • Трасиране на сгради;
 • Трасиране на надземни и подземни съоръжения;
 • Трасиране на линейни съоръжения (кабелни, оптични, водопроводни, канализационни и др.);
 • Трасиране при монтаж на съоръжения;
 • Геодезически снимки;
 • Заснемане на фасади на сгради;
 • Геодезическо заснемане при археологически разкопки и реставрация на сгради и паметници на културата;
 • Геодезическо заснемане за определяне на обеми на изкопи и насипи;
 • Геодезическо осигуряване по време на строителство, екзекутивни и контролни геодезически заснемания;
 • Проектиране на геодезически мрежи;
 • Определяне на деформации;
 • Нивелация;
 • Проектиране на географски база данни;
 • Създаване и внедряване на географски информационни системи;
 • Попълване на географски бази данни;
 • Проектиране на пътища;
 • Проектиране на улици;
 • Изработване на проекти за вертикално планиране;
 • Проект – картограма на земните маси;
 • Изработване на проект за промяна на подробен устройствен план (ПУП)
 • Откриване на подземни трасета:
0

Завършени проекта

0

Доволни клиенти

0

Сертификати

0

Екип

Запитване

Изпратете запитване и наш представител ще се свърже с Вас!