Кадастър

Кадастър от ИГЕО ООД

Изработване на проект за промяна на кадастралната карта – коригиране на грешки в кадастралната карта, нанасяне в кадастъра на новоизградени сгради, нанасяне в кадастъра на схеми на самостоятелни обекти, делба, обединяване, нанасяне на одобрен подробен устройствен план и др.

Фирмата изработва проекти за изменение на кадастралната карта и регистри, съгласно закона за кадастъра и  имотните регистри и Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри.

 

Заснемане на сгради,подземни проводи и съоръжения за нанасяне в кадастралния план или кадастралната карта за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

Подземен кадастър – локализиране(трасиране) с кабелотърсач на подземни проводи и съоръжения:
кабелни трасета, водопроводи и др.

“ИГЕО” ООД разполага с апаратура за откриване на подземни трасета на нисковолтови и високоволтови кабели, метални водопроводи, метални продуктопроводи, метални газопроводи и всякакви подземни трасета  на съоръжения, маркирани със сигнална лента.

Фирмата изработва проекти за нанасяне на подземни проводи и съоръжения в кадастралния план  или кадастралната карта за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

0

Завършени проекта

0

Доволни клиенти

0

Сертификати

0

Екип

Запитване

Изпратете запитване и наш представител ще се свърже с Вас!