НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Със заповед Заповед № РД-16-18 от 28.08.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е открито производство по създаване на кадастрална карта за с. Черенча, с. Лозево,
с. Струйно и с. Белокопитово. Дейностите по създаване на кадастралната карта са възложени на фирма „ИГЕО” ООД.
Собствениците на имоти е необходимо да подготвят копие от документите, удостоверяващи правата им върху имота, които да представят на представител на фирма „ИГЕО” ООД в кметството на съответното село в обявения приемен ден от фирмата, както и да осигурят свободен достъп до имотите за извършване на геодезическото заснемане в дните обявени в графика за извършване на геодезически измервания. Графикът за с. Лозево и Белокопитово е изложен на кметството и хранителния магазин.
Лицата, които ще осъществяват геодезическите измервания и събирането на документите за собственост са:
Радослав Георгиев Митев
Христо Радославов Янев
Йоана Калинова Стефанова
Калин Динков Стефанов
Приемен ден на документи за с. Лозево: 8.11.2014г., 15.11.2014г и 23.11.2014г..
Приемен ден на документи за с. Белокопитово: 22.11.2014г. и 29.11.2014г.
За с. Струйно и с. Черенча ще бъде обявени приемни дни през декември със съобщение на кметството и хранителния магазин, както и график на геодезическо заснемане по квартали.
Допълнителна информация може да получите при кмета на съответното село или на електронния адрес на фирмата:
www.igeo-bg.com или на телефони:
0887 56 52 53 – инж. Калин Стефанов
0886 27 69 17 – инж. Йоана Стефанова