Фирма “ИГЕО” ООД отвори офис и в гр. Монтана.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Със заповед Заповед № РД-16-18 от 28.08.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е открито производство по създаване на кадастрална карта за с. Черенча, с. Лозево,
с. Струйно и с. Белокопитово. Дейностите по създаване на кадастралната карта са възложени на фирма „ИГЕО” ООД.
Собствениците на имоти е необходимо да подготвят копие от документите, удостоверяващи правата им върху имота, които да представят на представител на фирма „ИГЕО” ООД в кметството на съответното село в обявения приемен ден от фирмата, както и да осигурят свободен достъп до имотите за извършване на геодезическото заснемане в дните обявени в графика за извършване на геодезически измервания. Графикът за с. Лозево и Белокопитово е изложен на кметството и хранителния магазин.
Лицата, които ще осъществяват геодезическите измервания и събирането на документите за собственост са:
Радослав Георгиев Митев
Христо Радославов Янев
Йоана Калинова Стефанова
Калин Динков Стефанов
Приемен ден на документи за с. Лозево: 8.11.2014г., 15.11.2014г и 23.11.2014г..
Приемен ден на документи за с. Белокопитово: 22.11.2014г. и 29.11.2014г.
За с. Струйно и с. Черенча ще бъде обявени приемни дни през декември със съобщение на кметството и хранителния магазин, както и график на геодезическо заснемане по квартали.
Допълнителна информация може да получите при кмета на съответното село или на електронния адрес на фирмата:
www.igeo-bg.com или на телефони:
0887 56 52 53 – инж. Калин Стефанов
0886 27 69 17 – инж. Йоана Стефанова

Изработване на КККР за землищата на с. Черенча, с. Белокопитово, с. Лозево и с. Струйно

Във връзка с изпълнение на договор от 26.08.2014г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и фирма „ИГЕО” ООД за изработване на кадастрална карта на с. Черенча, с. Лозево, с. Струйно и с. Белокопитово, собствениците на имоти е необходимо да подготвят копие от документите си за собственост и да осигурят свободен достъп до имота за извършване на работите по кадастъра.
Лицата, които ще осъществяват геодезическите измервания и събирането на документите за собственост са:
Радослав Георгиев Митев
Христо Радославов Янев
Йоана Калинова Стефанова
Калин Динков Стефанов

Допълнителна информация може да получите на електронния адрес на фирмата: www.igeo-bg.com
или на телефони:
0887 56 52 53 – инж. Калин Стефанов
0886 27 69 17 – инж. Йоана Стефанова

Новини – 31.07.2012г.

31.07.2012г. – Фирма “ИГЕО” ООД успешно премина последния одит за сертифициране по система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008.

ИГЕО ООД

 

 

Добре дошли в нашия УЕБ сайт!  Тук ще намерите полезна  и подробна информация относно  геодезическите услуги, предлагани на  българския пазар,  отговори на въпросите които Ви вълнуват.  Все пак ако нещо не Ви е станало ясно, не се колебайте да се свържете с ИГЕО ООД.  За нас ще бъде удоволствие да Ви бъдем полезни!

 ИНТЕЛИГЕНТНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ – ЕКСПРЕСНИ, КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ!