фотограметрия

       Нашите инженери са участвали в мащабни фотограметрични проекти и владеят най-новите фотограметрични способи.  Имат опит в организацията и подготовката на фотограметрични проекти, проектиране, изграждане и измерване на опорни наземни точки, обработка на фотограметрични данни – аерофототриангулация, цифров модел на релефа и изработване на оротофотопланове.