Новини – 31.07.2012г.

31.07.2012г. – Фирма “ИГЕО” ООД успешно премина последния одит за сертифициране по система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008.

Posted in геодезия.