Изработване на КККР за землищата на с. Черенча, с. Белокопитово, с. Лозево и с. Струйно

Във връзка с изпълнение на договор от 26.08.2014г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и фирма „ИГЕО” ООД за изработване на кадастрална карта на с. Черенча, с. Лозево, с. Струйно и с. Белокопитово, собствениците на имоти е необходимо да подготвят копие от документите си за собственост и да осигурят свободен достъп до имота за извършване на работите по кадастъра.
Лицата, които ще осъществяват геодезическите измервания и събирането на документите за собственост са:
Радослав Георгиев Митев
Христо Радославов Янев
Йоана Калинова Стефанова
Калин Динков Стефанов

Допълнителна информация може да получите на електронния адрес на фирмата: www.igeo-bg.com
или на телефони:
0887 56 52 53 – инж. Калин Стефанов
0886 27 69 17 – инж. Йоана Стефанова

Posted in геодезия.