ИГЕО ООД сключи договор с АГКК за израбаотването на кадастрални карти и регистри

ИГЕО ООД сключи договор с АГКК, за изработването на кадастрални карти и регистри за землищата на с. Черенча, с. Лозево, с. Белокопитово и с. Струйно, община Шумен

Posted in Uncategorized, геодезия, кадастър, разни.