ЗА НАС


 Фирма ИГЕО ООД е създадена в началото на  2008г. от опитни специалисти в областта на геодезията и ГИС.

 Модерното техническо оборудване, надеждните софтуерни програми и висококвалифицираните  специалисти с които разполага фирмата позволяват бързо, точно и с минимален ресурс да се извършват геодезически заснемания и обработката им. Всичко това рефлектира върху качеството и конкурентните цени, които предлагаме.

Фирмата е лицензирано правоспособно лице по ЗКИР, нейните служители са членове на КИИП, секция геодезия, с пълна проектантска правоспособност.